Menu
Your Cart

This site is under construction and a new website is coming soon.

GeoInstinct is the Official Distributor of Leica Geosystems in Vietnam.

PointCab 3DPro + 4Revit (1 Year Subscription)

PointCab 3DPro + 4Revit (1 Year Subscription)
New
PointCab 3DPro + 4Revit (1 Year Subscription)
  • Model: PC-4REVIT-01
60,000,000₫

Trình cắm 4Revit tạo liên kết giữa phần mềm PointCab và Autodesk Revit, do đó cho phép mô hình 3D đơn giản và hiệu quả với các đám mây điểm trong Autodesk Revit.

Trình cắm chuyển thông tin 3D trực tiếp đến Revit để tạo tường, cửa và cửa sổ, cột và đồ đạc và phụ kiện.

Write a review

Please login or register to review