Các trường hợp sử dụng và ứng dụng hiệu quả của Airborne LiDAR đang được mở rộng, đặc biệt là khi AI và Machine Learning trở nên phổ biến hơn.

Tuy nhiên, về nguyên tắc, bất kỳ ứng dụng nào yêu cầu dữ liệu thể tích hoặc ba chiều trên diện rộng và có thể nhìn thấy từ trên cao đều phù hợp, bao gồm:

  • Kế hoạch phát triển đô thị
  • lập bản đồ nông nghiệp
  • Phát hiện thay đổi
  • Sơ đồ đường truyền
  • khảo sát vùng ngập lũ
  • Giám sát sông & ven biển