Airborne LiDAR (Light Detection and Ranging) là một phương pháp nhanh chóng, chính xác để thu thập dữ liệu ba chiều để tạo Mô hình Bề mặt Kỹ thuật số bằng công nghệ LiDAR. Với camera tích hợp, hình ảnh RGB có thể được bổ sung bằng dữ liệu LiDAR để cung cấp đánh giá toàn diện về thông tin mặt đất bằng cảm biến hoạt động sử dụng tia laser để đo khoảng cách đến các đối tượng địa lý và mặt đất.

Airborne LiDAR cung cấp một đám mây điểm chính xác, được tham chiếu địa lý và có độ chi tiết cao. Cũng như các sản phẩm bản đồ truyền thống, dữ liệu này có thể được sử dụng để trích xuất thông tin có giá trị, chẳng hạn như Mô hình độ cao kỹ thuật số (DEM) và Mô hình địa hình kỹ thuật số (DTM). LiDAR trên không thường cho phép thu thập nhiều xung, cho phép thu thập dữ liệu độ cao kỹ thuật số của cả cây cối cũng như mặt đất bên dưới cùng một lúc.