Leica ScanStation P50 cung cấp dữ liệu 3D chất lượng cao nhất và hình ảnh HDR với tốc độ quét cực nhanh 1 triệu điểm mỗi giây ở phạm vi> 1 km.

Phạm vi vượt trội và độ chính xác góc được kết hợp với nhiễu phạm vi thấp và bù trục kép cấp độ khảo sát tạo thành nền tảng cho các đám mây điểm màu 3D có độ chi tiết cao được ánh xạ với độ rõ nét thực tế.

Leica ScanStation P50 mang lại:

  • Dữ liệu 3D chất lượng cao nhất và hình ảnh HDR
  • Tốc độ quét cực cao 1 triệu điểm mỗi giây
  • Phạm vi lên đến 1 km
  • Tiếng ồn tầm thấp
  • Bù trục kép cấp khảo sát