Các hệ thống LiDAR hiện có bao gồm Leica CityMapper 2, Teledyne Optech Galaxy T-2000 và RIEGL VQ-1560-II, những hệ thống này có khả năng hoạt động ở tốc độ và độ cao ấn tượng – tương ứng lên tới 4 triệu xung mỗi giây và 7.500 mét. Hơn nữa, chúng có thể thu được nhiều kết quả trả về trên mỗi xung hoặc thậm chí thu thập kết quả không giới hạn bằng cách số hóa toàn bộ dạng sóng.

Các hệ thống được thiết kế cho UAV nhỏ cũng đã phát triển nhanh chóng – chúng có thể tạo ra hàng trăm nghìn điểm mỗi giây, cho phép chúng ghi lại hàng trăm điểm trong mỗi mét vuông khi bay ở độ cao và tốc độ phù hợp.

Những hệ thống như vậy bao gồm sự kết hợp của các thành phần thường được gọi là “hệ thống”; những thứ này đôi khi có thể khác nhau về các chi tiết cụ thể nhưng thường bao gồm máy quét laze, hệ thống định vị quán tính (INS) và máy ảnh.