Hầu hết các hệ thống LiDAR trên không hiện đại đều có hệ thống camera để thu thập hình ảnh đồng thời, sau đó có thể được sử dụng để thực hiện một số nhiệm vụ:

  • Tạo hình ảnh định hướng vector
  • Sản xuất hình ảnh chính tả thực sự
  • Tô màu đám mây điểm