Máy quét laze là hệ thống phức tạp phát ra một dãy các xung laze được định thời gian và đo xung phản xạ trở lại. Thông tin này được sử dụng để phát hiện thời gian đã trôi qua hoặc sự lệch pha, cũng như cường độ của cường độ ánh sáng trở lại. Các hệ thống này thường có nguồn laser cố định, với hành động quét được tạo ra bằng cách xoay hoặc gương dao động.

Ngoài ra, các mảng sợi có thể được sử dụng để tạo mẫu quét. Các tia laser trong không khí tiên tiến cho phép nhiều lần quay trở lại từ mỗi xung phát ra, cũng như một lần quay lại “Dạng sóng đầy đủ” để xử lý thêm. Dữ liệu kết quả được thu thập từ quy trình này có thể được sử dụng để tạo các mô hình 3D phong phú về các đối tượng địa lý và phong cảnh.

Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là xung trở lại cuối cùng không nhất thiết phải từ mặt đất và phải được xác minh thông qua dữ liệu sự thật về mặt đất.