Quét laze là công nghệ kỹ thuật số không tiếp xúc, không phá hủy có độ chính xác cao, ghi lại hình dạng 3D của vật thể.